Mejslas logga

Publicerat 2012-05-05

Mejsla och Ruby on Rails

Ruby on Rails används i allt större utsträckning, och det utvecklas ständigt för att möta ny krav och önskemål från den mycket aktiva communityn som idag finns runt Ruby. Användnings­området är brett och vi ser idag Ruby on Rails i både små och stora tillämpningar. Vi på Mejsla hjälper idag våra kunder med Ruby on Rails i både utveckling och test.

Är du intresserad av våra Ruby-konsulter?
Kontakta Karl Dickson på 0709-515 234

Logga för Ruby on Rails