Mejslas logga

Publicerat 2012-05-21

Mejsla och Scala

Java-plattformen är Mejslas röda tråd och i vår strategi ligger att vara med i fram­kanten av den utveckling som sker på och kring den plattformen. Ett exempel är att vi satsar på programmerings­språket Scala i både våra kundprojekt och i vårt kompetens­utvecklings­arbete. Vi har bland annat erbjudit en studie­cirkel om Scala där utvecklare från olika företag träffats för att utveckla sin kunskap kring Scala, och vi har också talat på konferenser om Scala.

Våra erfarenheter kring Scala samman­fattar vi idag på följande sätt:

  • Högre produktivitet än med Java
  • Mer koncis syntax
  • Färre rader kod att under­hålla → Färre buggar → Högre kvalitet
  • Kraftfull statisk typ­kontroll → kod som är både robust och flexibel
  • Fokus på logik snarare än ”ceremoni”
  • Språkstöd för att lösa problem funktionellt
  • Enklare och säkrare parallellisering med Actors
  • Sömlös interaktion med Java-klasser

Kontakta oss på Mejsla om ni vill ni komma igång med Scala-utveckling eller ha stöd i er pågående Scala-utveckling.

Logga för Scala